Urzędnik dziękuje ci, odbiera swój stos i zamyka drzwi przed twoim nosem, gdy już otwierałeś usta, aby zadać pytanie: A gdzie…?

GAME OVER

Skip to content